การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

Gold Online


Gold Online คือ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ในรูปแบบสัญญาซื้อขายล่างหน้า(Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด ราคาเป็นหน่วยเงิน U.S. Dollar ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก

ทำไมต้องซื้อขาย Gold Online
  • ซื้อขายได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • มีหน่วยงานกำกับดูแลชัดเจนและโปร่งใส
  • ติดตามและวิเคราะห์ทองคำได้ตามราคาทองคำในตลาดโลก ไม่ยุ่งยากในการคำนวณ
  • ขยายอัตราผลตอบแทนได้สูง (Leverage)