การเข้าสู่ระบบ

นโยบายการใช้คุกกี้


บริษัทอาจทำการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบคุกกี้ โดยคุกกี้คือส่วนของไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กในรูปของตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งบริษัทได้บันทึกในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ประเมินการใช้งานเนื้อหา จำแนกประเภทผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อสนับสนุนทางด้านการตลาดในการให้บริการ บริษัทมุ่งมั่นให้การใช้งานคุกกี้มีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์แบบและเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมของท่าน

หากท่านประสงค์จะปิดการใช้งานคุกกี้ที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของท่าน โปรดอ้างถึงซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์เพื่อระบุไฟล์หรือสารบบซึ่งบันทึกคุกกี้ภายใต้ชื่อไฟล์ต่อไปนี้ ในส่วนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปิดการใช้งานหรือควบคุมคุกกี้ท่านสามารถเข้าถึงได้ที่ www.aboutcookies.org บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการปิดการใช้งานหรือทำให้คุกกี้ไม่สามารถใช้งานได้ในอนาคตอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริการบางส่วนในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการจัดเก็บคุกกี้โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นห้าประเภท เพื่อตอบสนองการใช้งานห้าส่วน

คุกกี้ที่บังคับต้องใช้ ( Necessary cookies ) - พบ 2

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการดำเนินการของเว็บไซต์และสนับสนุนหน้าที่สำคัญ ได้แก่ ตะกร้าใส่สินค้าออนไลน์ และการดำเนินการเว็บไซต์ทางด้านเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านคาดหวัง

คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ – พบ 0

คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ของท่าน รวมถึงการคัดสรรโดยผู้ใช้ ระบบช่วยเหลือการค้นหาและอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลยืนยันตัวบุคคลไว้ในคุกกี้ประเภทนี้

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพและการจัดการ - พบ 0

คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการจัดการเว็บไซต์และรวมถึงการสำรวจลูกค้า การจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมและการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ในด้านอื่นๆ โดยข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวบุคคลอาจถูกจัดเก็บได้ในคุกกี้ประเภทนี้

คุกกี้เพื่อการตลาดและการติดตามข้ามเว็บไซต์โดยไม่เปิดเผยชื่อ - พบ 1

คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยสามารถใช้เพื่อสร้างประวัติการค้นหาและ/หรือ ค้นประวัติการเข้าใช้ของผู้เยี่ยมชม ทั้งนี้ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลจำเพาะอาจถูกจัดเก็บ ส่วนข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้อาจถูกส่งต่อให้บุคคลที่สามได้

คุกกี้เพื่อการตลาดและกลุ่มเป้าหมายทางโฆษณา - พบ 0

คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการติดตามพฤติกรรมเข้าใช้หรือการทำกิจกรรมใดๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้อง การใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลและใช้เพื่อแสดงกลุ่มเป้าหมายโฆษณา และ/หรือส่งต่อข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกัน กิจกรรมใดๆ ที่ถูกติดตามหรือบันทึกโดยใช้คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกส่งต่อให้แก่บุคคลที่สามได้