การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

SET50 Index Futures

SET50 Index Futures คือ สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าอ้างอิง ซึ่งในที่นี้คือ
SET50 Index โดยกำหนดราคาและปริมาณการซื้อขายกันไว้ตั้งแต่วันนี้ และสัญญากันว่าจะทำการส่งมอบ SET50 Index กันในอนาคต แต่เนื่องจาก SET50 Index เป็นดัชนีราคาหุ้นซึ่งไม่สามารถส่งมอบกันได้จริง จึงใช้วิธีการชำระเงินกันด้วย
เงินสดโดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาตลาด ณ วันที่ส่งมอบกับราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก

ประโยชน์ของ SET50 Index Futures
  • มีโอกาสทำกำไรทั้งได้ในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
  • สามารถทำการขายชอร์ตก่อนได้
  • ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้
ข้อควรระวังในการลงทุน SET50 Index Futures
  • ควรตรวจสอบฐานะพอร์ตการลงทุนของสัญญาฟิวเจอร์สอย่างสม่ำเสมอ
  • อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่มหากคาดการณ์แนวโน้มดัชนีผิดพลาด