การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Equity Fund กองทุนรวมตราสารทุน
  • เน้นลงทุนในหุ้น
  • ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดหลักทรัพย์
  • ความเสี่ยงสูง