การเข้าสู่ระบบ

Thailand Top Fund Ranking

กองทุนรวม หุ้นไทย, RMF ตราสารหนี้ , RMF หุ้นไทย, SSF ตราสารหนี้ , SSF หุ้นไทย ที่ดีที่สุดของแต่ละบลจ.

กองทุน RMF เด่นประจำเดือน เมษายน 2024

กองทุนรวม หุ้นไทย

 

view

กองทุนรวม RMF ตราสารหนี้

 

view

กองทุนรวม RMF หุ้นไทย

 

view
หุ้นไทย
RMF ตราสารหนี้
RMF หุ้นไทย

กองทุน SSF เด่นประจำเดือน มีนาคม 2024

กองทุนรวม SS หุ้นไทย

 

view

กองทุนรวม SSF ตราสารหนี้

 

view

กองทุนรวม SSF หุ้นต่างประเทศ

 

view
SSF หุ้นไทย
SSF ตราสารหนี้
SSF หุ้นต่างประเทศ


เปิดบัญชีกับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน ที่เดียว ซื้อกองทุนได้ครบทุก บลจ.

สนใจเปิดบัญชี

หมายเหตุ: กองทุนที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของบลจ. คือ กองอันดับที่1 จากการจัดเรียงลำดับด้วย Morningstar Rating และผลตอบแทนย้อนหลัง 5ปี
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน