การเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย


ข้อควรระวังในเรื่องของความปลอดภัยการรักษา Username / Password

1. ลูกค้าผู้สมัครใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ต้องเก็บรักษารหัสชื่อผู้ใช้บริการ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับบุคคล (PIN Code) เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้

2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และรหัสชื่อผู้ใช้บริการ (User ID) ให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง เนื่องจากลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดจากการใช้ User ID /Password ดังกล่าว

3. หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ และไม่ควรใช้รหัสผ่านที่บุคคลอื่นคาดเดาได้ง่าย