การเข้าสู่ระบบ

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์


บราวเซอร์ที่แนะนำ


คุณสมบัติของบราวเซอร์ที่แนะนำ


เว็บไซต์ krungsricapital.com สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีการแสดงผลได้สมบูรณ์บนบราวเซอร์ ดังนี้

หากบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านทำการอัพเกรดเวอร์ชั่นบราวเซอร์ใหม่ เพื่อให้การใช้งานและการแสดงผลของเว็บไซต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดบราวเซอร์ที่ต้องการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้


การใช้งาน ฟังก์ชั่น
Compatibility View

หากท่านใช้บราวเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่นที่บริษัทฯแนะนำแล้ว แต่ยังพบว่าการแสดงผลของเว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ อาจเป็นเพราะว่าท่านได้เปิดใช้งาน
ฟังก์ชั่น Compatibility View  (สัญลักษณ์ซึ่งแสดงอยู่บน Toolbar ด้านบน) บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านยกเลิกการตั้งค่าดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. 1. เปิดเมนู ‘Tools’ และเลือก ‘Compatibility View Settings’  2. 2. เลือก ‘krungsricapital.com’ ตรงกล่อง ‘Websites you've added to Compatibility View’ คลิก ‘Remove’     3. 3. คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกทั้ง 3 ช่องในช่องสี่เหลี่ยม check box ด้านล่าง  4. 4. คลิก ‘Close’ เพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า หน้าเว็บไซต์จะทำการรีเฟรช และจะแสดงผลได้ปกติ