การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

USD Futures

USD Futures คือ สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยกำหนดราคาและปริมาณกันไว้ตั้งแต่วันนี้ และชำระราคากันเป็นเงินสด โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาตลาด ณ วันที่ส่งมอบกับราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก

ประโยชน์ของ USD Futures
  • ใช้ในการเก็งกำไรจากแนวโน้มของแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ:บาท
  • ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ข้อควรระวังในการลงทุน USD Futures
  • ควรตรวจสอบฐานะพอร์ตการลงทุนของสัญญาฟิวเจอร์สอย่างใกล้ชิด
  • อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่มหากคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน ผิดพลาด