การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ลักษณะของสัญญา อัตราหลักประกัน และอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สรุปอัตราหลักประกัน และอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


 
ลักษณะของสัญญา
Equity
SET50 Index Futures
contract spec SET50 Index Futures
SET50 Index Options
contract spec SET50 Index Options
Sector Index Futures
contract spec Sector Index Futures
Single Stock Futures
contract spec Single Stock Futures
Precious Metal
Gold Futures
Gold Futures
Gold Online Futures
Gold Online Future
Silver Online Futures
Silver Online Future
Deferred Precious Metal
Gold-D
Gold-D
Interest Rate
3M BIBOR Futures
contract spec SET50 Index Futures
5Y Gov Bond
contract spec SET50 Index Futures
Currency
USD Futures
contract spec USD Futures
EUR/USD Futures
contract spec EUR/USD Futures
USD/JPY Futures
contract spec USD/JPY Futures
Agriculture
RSS3 Futures
RSS3 Futures
RSS3D Futures
RSS3D Futures
Japanese Rubber Futures
 Japanese Rubber Futures

ข้อมูลจาก : www.tfex.co.th