การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การเปิดบัญชี

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Omnibus Account) ได้กี่บัญชี?


ไม่กำหนด แต่หากลูกค้าประสงค์จะเปิดเพิ่ม บัญชีที่มีอยู่เดิมจะต้องมีรายการซื้อ/ขายก่อน

ลูกค้าสามารถใช้ ATS ได้สูงสุดกี่ Bank?

  • บุคคลธรรมดา สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 3 Bank
  • นิติบุคคล สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 5 Bank

ลูกค้าสามารถใช้บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินผ่านระบบ ATS แยกระหว่างบัญชีหุ้น, กองทุน, Fixed Income และ TFEX ได้หรือไม่?


ได้ แต่ต้องระบุในเอกสารสำเนาหน้า Book Bank ว่าประสงค์จะใช้ Bank ไหนสำหรับบัญชีใด

หากลูกค้าเป็นคนไทยทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินในสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุล บาท สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ ?


ลูกค้าต้องระบุ ข้อมูลทางการเงิน-ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินที่ลูกค้าได้รับในเอกสารคำขอเปิดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)

ลูกค้ามีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ทำงานต่างประเทศ เดินทางไป-กลับ เดือนละครั้ง หรืออาจจะปี ละ 2-3 ครั้ง จะสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่


บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)