การเข้าสู่ระบบ

Manual and Software Download

 

The following is a list of the step-by-step software installation details, along with the necessary manuals and download links. KCS provides a variety of alternative software selections in case of any system difficulties occur.

Equity and Derivatives Trading Program via PC Program Download Software Manual
efin Trade Plus Manual Download Krungsri Capital eFinTradePlus manual
Uninstall efin Trade Plus   Krungsri Capital eFinTradePlus manual
Auto Trade   Krungsri Capital eFinTradePlus manual
Streaming
Streaming FAQ
Settrade Conditional Order (Stock)
Settrade Conditional Order (TFEX)


Equity and Derivatives Trading Program via Mobile/Tablet Program Download Software Manual
efin Trade Plus โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPhone
efin Trade Plus HD โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
efin Trade Plus (Android Smart phone) โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
efin Trade Plus HD (Android Tablet) โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
Streaming for iPhone New!! SBL โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPhone , SBL
Streaming for iPad New!! SBL โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad , SBL
Streaming for Android New!! SBL , SBL
Streaming for Mobile
Install Chrome Browser


Derivatives Trading Program via Mobile/Tablet Program Download Software Manual
Options Starter for iPhone โปรแกรมซื้อขายอนุพันธ์ ผ่าน iPhone
Options Starter for Android โปรแกรมซื้อขายอนุพันธ์ ผ่าน Android


Fund Trading Software Description Download Software Manual
Krungsri Capital iFUND (Browser) New!! Supports Browser PC & Mobile Click
Krungsri Capital iFUND Application (iOS) Mutual Fund trading Application (iOS) Install Krungsri Capital ifund Application
Krungsri Capital iFUND Application (Android) Mutual Fund trading Application (Android) Install Krungsri Capital ifund Application


Overseas Markets Trading Software Description Installation Manual Software Manual
Krungsri Capital iGlobal Overseas Markets Trading Software Download


Informative Program Description Installation Manual Software Manual
efin Stock PickUp
(PC)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for PC
  •  
  • ***Supports Windows 10 and above.
Download
efin Mobile
(iPhone, Android)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for iPhone and Android โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
efin Mobile HD
Tablet (iPad, Android)
The real-time from e-Finance providing the basic information and technical chart for Tablet (iPad, Android) โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad , Graph


However, please take the following steps in case of problems occurring:


Remote Desktop Software

Alternative trading channel when system down

Notation: If the difficulty occurs or any inquiry, please read our FAQs or
contact our Krungsri Capital Securities at 0-2638-5500 Office hour - Mon – Fri: 08:30-17:00 (GMT+07:00 Bangkok Time)