การเข้าสู่ระบบ

แจ้งความประสงค์ร่วมสัมมนา

ส่องโลการลงทุน 4 มิติ 4Q/2022 : จับจังหวะลงทุนรับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
ลูกค้า บล. กรุงศรี พัฒนสิน เท่านั้น
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อ: กลยุทธ์การลงทุน และภาพรวมเศรษฐกิจ
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อ: ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค
เวลา 13.00-14.00 น.
สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านระบบ Microsoft Teams
*** กรุณาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Teams และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ***

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ขออภัยขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว