การเข้าสู่ระบบ

แจ้งความประสงค์ร่วมสัมมนา

ส่องโลกการลงทุน 4 มิติ 3Q/2023 : โอกาสการลงทุนภายใต้จุดเปลี่ยน : วงจรดอกเบี้ย และ การเมืองในประเทศ
ลูกค้า บล. กรุงศรี พัฒนสิน เท่านั้น
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
Convention Center : Thaiwah (อาคารไทยวา) ชั้น G ( ดูแผนที่ | Google Map )
อาคารกรุงเทพประกันภัย
วันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2566 ก่อนเวลา 08.30 น. / หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม

โดย ทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจาก IAA Best Analyst Awards

1. คุณกรภัทร วรเชษฐ์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
2. คุณนุชจรินทร์ ปัณรส – ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ
3. คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค
4. คุณศรชัย พิทยาพฤกษ์ – นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน


- กรุณาเตรียมบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้างาน
- กรณีไม่ใช่ลูกค้าต้องเปิดบัญชี ***ภายในงานเท่านั้น

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ขณะนี้ระบบปิดให้ทำการลงทะเบียนแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 026385500