การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


Brokerages and Other Fees

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
  ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ค่าธรรมเนียมการขอวงเงินเครดิตบาลานซ์
  นักลงทุนที่เปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวงเงินเครดิตบาลานซ์ในอัตรา 1 บาทต่อวงเงิน 2,000 บาท (ตัวอย่างเช่น ขอวงเงิน 1 ล้าน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์
  นักลงทุนที่เปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์และทำธุรกรรมยืมหลักทรัพย์ต้องเสียค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์ในอัตราที่บริษัทประกาศ คลิกเพื่อดูประกาศ
 • ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์
  นักลงทุนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการฝากหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ แต่หากต้องการถอนหลักทรัพย์
  ออกจากบัญชี นักลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 50 บาทต่อหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้น
  โดยปกติแล้วนักลงทุนสามารถฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่การฝาก
  จะต้องใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในการบันทึกจำนวนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้แทนการออกใบหุ้น แต่หากนักลงทุนประสงค์จะรับใบหุ้นก็สามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการให้ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้น 65 บาท ต่อหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมปรับกรณีชำระค่าซื้อและส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า
  อยู่ระหว่างปรับปรุง

ค่าธรรมเนียมชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS

 • ค่าธรรมเนียมชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS สำหรับบัญชี Cash Account 14.98 บาท ( รวม VAT)
  คลิกเพื่อดูประกาศ