การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


24 มกราคม 67 : efin StockPickUp จะรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 67 *๊Update


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอแจ้งการใช้งาน โปรแกรม efin StockPickUp โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรม efin StockPickUp จะรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป เท่านั้น

จากเดิม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เลื่อนเป็น วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 

(Update ข้อมูล เมื่อวันที่ 13/02/2567)
ลูกค้าที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันต่ำกว่า Windows 10
กรุณาอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า
เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม efin StockPickUp ได้อย่างต่อเนื่อง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Krungsri Capital Securities 02 638 5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department