การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


PRTR : Marginable Securities as of 20 November 2023

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

PRTR

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Group 2 – IM70%

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

Dear Valued Customers,

The company agrees to add the following securities in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

PRTR

PRTR Group Public Company Limited

Group 2 – IM70%

 

This will be effective on 20 November 2023 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,

Risk Management Department