การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เสาร์ที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 08:00 ถึง 11:30 น.

                     
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอแจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เพื่อทำ Service Improvement รอบเดือน พ.ค. 2566  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน/เวลาที่ระงับบริการ:

-  เสาร์ที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 08:00 น. ถึง 11:30 น. 

ระบบที่ระงับบริการ :  โปรแกรม Streaming  ทุกโปรแกรม (ทั้ง PC/iOS/Android)  
โดยจะไม่สามารถ Login และ ใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้


หมายเหตุ :   ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรมและบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Krungsri Capital Securities : 02 638 5500


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department