การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


22 พฤษภาคม 66 : แจ้งระงับบริการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ชั่วคราว ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอื่นได้ตามปกติ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งระงับการให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบ

 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอื่นของบริษัทได้ตามปกติ ได้แก่

  • 1. การยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID 
  • 2. การยืนยันตัวตนผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ด้วยวิธีการ Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Krungsri Capital Securities 0-2638-5500 หรือที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)