การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


แจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางในการรับข่าวสาร & ข้อมูลการลงทุนผ่าน “Telegram”

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  ขอแจ้งยกเลิกการใช้งาน Telegram ช่องเดิม (@NOMURADIRECT1) อย่างถาวร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลด้านการลงทุนที่เข้มข้นขึ้นได้ที่ Telegram ช่องใหม่ของบริษัท
ในชื่อ “Krungsri Capital”  (@KRUNGSRICAPITAL) โดยคลิก   https://t.me/KrungsriCapital  หรือ  สแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง เพื่อเข้าร่วม (Join) Telegram ช่องใหม่

 

ขออภัยในความไม่สะดวกขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)