ประกาศสำคัญ

เรื่อง  ระบบการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของบริษัทฯ งดให้บริการชั่วคราว ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอื่นได้ตามปกติ


เรียน     ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

(8/2/2567 9:00 น.)บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า ระบบการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของบริษัทงดให้บริการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ ได้ตามปกติ

การยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง NDID ที่งดให้บริการได้ชั่วครา ได้แก่    

1. การยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์
2. การยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม และ/หรือประสงค์จะเปิดบัญชีกับ บลจ แห่งใหม่ (เพื่อซื้อกองทุน RMF / SSF)

ทางเลือกในการยืนยันตัวตนที่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน อาทิ  

1. การยืนยันตัวตนผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท (Dip chip บัตรประจำตัวประชาชน)  กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Capital Securities 02-638-5500
2. การยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven

หมายเหตุ บริการ Krungsri i-Confirm อยู่ภายใต้บริการ NDID จึงไม่สามารถให้บริการได้เช่นกัน

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการยืนยันตัวตน โดยคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  Krungsri Capital Securities 02-638-5500      บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)