การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การ Login เข้าสู่ระบบ

การ Login เข้าสู่ระบบ ครั้งแรก

1. กรอก Username และ Password กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ Login

2. ดำเนินการตั้งค่าช่องทางการรับ OTP (SMS/Google Authenticator)

3. เลือกช่องทางการรับ OTP เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน (แนะนำเป็น Google Authenticator สำหรับผู้ที่ใช้งานในต่างประเทศ หรือ ผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)

4. ทำการยืนยันโดยนำรหัส One Time Password (OTP) ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลัก ที่ได้รับมากรอก

5. หากข้อมูลถูกต้อง จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

การ Login เข้าสู่ระบบ (เคยตั้งค่าช่องทางการรับ OTP แล้ว)

1. กรอก Username และ Password กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ Login

2. ทำการยืนยันตัว 2 ระดับ โดยนำรหัส One Time Password (OTP) ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลัก ที่ได้รับจากช่องทางที่เลือกมากรอก

3. หากข้อมูลถูกต้อง จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ


***สำหรับลูกค้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรแต่ยังไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงในระบบได้ แนะนำให้ท่านเลือกช่องทางรับ OTP ทาง Application Google authenticator ก่อน หรือ เซ็นเอกสารเพื่อแก้ไขเบอร์โทร โดยติดต่อได้ทีที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

การรับ OTP และการตั้งค่า

ดูขั้นตอนการรับ OTP และการตั้งค่า คลิกที่นี่

ทำไมถึงไม่สามารถเข้าระบบได้ ?

 • ยังไม่ได้เปิดบัญชีฯ เป็นลูกค้า บล.กรุงศรี พัฒนสิน : ข้อมูล/บริการในเว็บไซต์บางส่วนเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า หากคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้า บล.กรุงศรี พัฒนสิน สามารถเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการโดย เปิดบัญชีใหม่ คลิกที่นี่)
 • อยู่ระหว่างรอผลการเปิดบัญชี และยังไม่ได้รับเลขที่บัญชีซื้อขาย: เนื่องจากการสร้าง Username ในการ Login เข้าใช้งานนั้น จะทำได้หลังจากที่ลูกค้าได้รับทราบผลการเปิดบัญชีและทราบเลขที่บัญชีซื้อขายของตนเองก่อน
 • ยังไม่ได้สร้าง Username : หลังได้รับอีเมล์แจ้งเลขที่บัญชีซื้อขายแล้ว ยังไม่ได้สร้าง Username (สร้าง Username ด้วยตนเอง คลิกที่นี่)
 • ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) ไม่ถูกต้อง : อย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 10 ตัวอักษรต้องเป็นภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) และ/หรือ ตัวเลข (0-9) และห้ามเว้นวรรค ( ตัวหนังสือที่เป็นตัวเล็ก หรือตัวใหญ่ไม่มีผลต่อการเข้าใช้ระบบ )
 • รหัสผ่าน (Password)ไม่ถูกต้อง : อย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 10 ตัวอักษรต้องเป็นภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) และ/หรือ ตัวเลข (0-9) และห้ามเว้นวรรค ( ตัวหนังสือที่เป็นตัวเล็ก หรือตัวใหญ่ไม่มีผลต่อการเข้าใช้ระบบ

รหัสที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ www.krungsricapital.com ?

 • User ID หรือ Username : คือรหัสผู้ใช้บริการ ไม่สามารถปลี่ยนแปลงได้ (สร้าง Username ครั้งแรก คลิกที่นี่)
 • Password : คือรหัสผ่าน สามารถเปลี่ยนได้ในเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่)
 • PIN : คือรหัสที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Internet และเป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 • ลูกค้าสามารถใช้ Username/Password และ Pin ในการเข้าระบบใช้งานเว็บไซต์ www.krungsricapital.com และ เข้าใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกโปรแกรม และทุกแพลตฟอร์ม (PC/iOS/Andorid และ Windows Phone)

เมื่อจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ "ลืมรหัสผ่าน" ทำอย่างไร?

ท่านสามารถเลือกเมนู ลืมรหัสผ่าน บริเวณกล่อง Login ที่หน้า Website
และใส่คำตอบที่ถูกต้อง หลังจากนั้นท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ เพื่อใช้ในการเข้าระบบในครั้งต่อไป (ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่)

ต้องการเปลี่ยนข้อมูล ต้องทำอย่างไร

 • ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username และ Password
 • หลัง Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"
 • หลังจากนั้น ท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน และ ข้อมูลการติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
   

ข้อควรระวังในเรื่องของความปลอดภัยการรักษา Username / Password

1. ลูกค้าผู้สมัครใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ต้องเก็บรักษารหัสชื่อผู้ใช้บริการ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับบุคคล (PIN Code) เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้

2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และรหัสชื่อผู้ใช้บริการ (User ID) ให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง เนื่องจากลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดจากการใช้ User ID /Password ดังกล่าว

3. หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ และไม่ควรใช้รหัสผ่านที่บุคคลอื่นคาดเดาได้ง่าย